ПОЛУКРУЖНИ ШАТОРИ
1
НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД Произведуваме посакувани од Вас шатори во рамки на 15 дена со одличен кавалитет и на достапни цени. Достава и монтажа за 1 ден.
Многофункционални модерни и современи модели со различни изгледи, кои слободно може да се користат многу долго време.
2
ВНАТРЕШЕН ИЗГЛЕД
Ви нудиме стандардни модели на шатори со изолација.
СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДЕТАЉИ
3
Лесни за монтажа и демонтажа, широко внатрешно пространство. Шаторите се со големо внатрешно пространство, може да се користат како магацини или пак за други потреби на клиентот. Благодарение на изолацијата веднаш се чувствува разлика од надворешната температура. На долната слика е покажано изглед на беќе монтиран шатор. При монтирането се поставува прво металната конструкција, а потоа изолацијата од стаклена волна и се покрива со церада. Шаторите се со инсталирана вентилациска система.
4
СТАНДАРДНИ МОДЕЛИ И ВАШ ДИЗАЈН

modern

modular

solutions

EUROPEAN QUALITY
Transport all WORLD COUNTRIES

Copyright  2018 Inc. All Rights Reserved.

High quality products