Вршиме транспорт на нашите продукти во цела Македонија.
РЕЗЕРВОАРИ
Резервоари за вода, за алкохолни или безалкохолни течности, вино и млеко, за нафта или бензин, хемични соединенија и др.
НОВО!

765 €

1
Полиетиленови хоризонтални квадратни резервоари

22 €

34 €

 46 €

74 €

2
Полиетиленови хоризонтални цилиндрични резервоари

22 €

34 €

46 €

65 €

83 €

102 €

165 €

215 €

382 €

554 €

631 €

3
Полиетиленови вертикални цилиндрични резервоари

23 €

34 €

46 €

62 €

83 €

102 €

320 €

206 €

164 €

564 €

662 €

1031 €

1523 €

3770 €

modern

modular

solutions

EUROPEAN QUALITY
Transport all WORLD COUNTRIES

Copyright  2018 Inc. All Rights Reserved.

High quality products