ПРОМОЦИЈА 1 Мобилни куќи 8 400 € 6 990 € Без ДДВ Цена на терасата: 990 € Без ДДВ * Промоцијата важи ограничено време. Надворешни димензии - 480 x 600 x H: 285 = 28,8 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 2 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 12 000 € 9 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 720 x 600 x H: 285 = 42.3 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 3 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 15 500 € 12 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 720 x 600 x H: 285 = 43.2 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - алумини Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 4 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 11 000 € 8 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 480 x 600 x H: 285 = 28.8 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - алумини Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
Цена на терасата : 990 € Без ДДВ
ПРОМОЦИЈА 5 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 9 300 € 7 690 € Без ДДВ Надворешни димензии - 480 x 600 x H: 285 = 28.8 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
Цена на терасата : 1 290 € Без ДДВ
ПРОМОЦИЈА 6 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 8 000 € 6 690 € Без ДДВ Надворешни димензии - 480 x 600 x H: 285 = 28.8 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 7 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 15 400 € 12 890 € Без ДДВ Надворешни димензии - 720 x 600 x H: 285 = 43.2 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - алумини Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 8 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 8 400 € 6 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 300 x 800 x H: 285 = 24 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - алумини Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 9 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 8 400 € 6 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 300 x 800 x H: 250 = 24 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - алумини Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ПРОМОЦИЈА 10 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 7 100 € 5 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 300 x 800 x H: 250 = 24 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - алумини Електрична инсталација
ПРОМОЦИЈА 11 КонтеJнери * Промоцијата важи ограничено време. 2 800 € 2 290 € Без ДДВ Надворешни димензии - 240 x 600 x H: 250 = 14,4 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација
ПРОМОЦИЈА 12 Гаража * Промоцијата важи ограничено време. 3 300 € 2 990 € Без ДДВ Надворешни димензии - 300 x 600 x H: 250 = 18 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација
ПРОМОЦИЈА 13 шатор * Промоцијата важи ограничено време. 2 000 € 1 640 € Без ДДВ Надворешни димензии 500X1000X250 cm = 50m2 Изолација 3cm минерална волна Врата 1 Прозорци 2 Без под
ПРОМОЦИЈА 14 шатор * Промоцијата важи ограничено време. 3 600 € 2 990 € Без ДДВ Надворешни димензии 700X14000X250 cm = 98m2 Изолација 3cm минерална волна Врата 1 Прозорци 2 Без под
ПРОМОЦИЈА 15 Мобилни куќи * Промоцијата важи ограничено време. 9 850 € 7 690 € Без ДДВ Надворешни димензии - 480 x 600 x H: 285 = 28,8 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - ламинат Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација Бојлер кујна тоалет
ТЕРАСА : 990 € Без ДДВ
ПРОМОЦИЈА 16 МАГАЦИНСКИ КОНТЕЈНЕРИ * Промоцијата важи ограничено време. 2 800 € 2 290 € Без ДДВ Надворешни димензии - 240 x 600 x H: 250 = 14,4 кв.м. Изолација - 40 милиметри полиуретан Сендвич панел - RAL 9002 Рамка - RAL 9002 Тротоарите - playwood Вон врата - алуминиумски врати со двојно стакло Прозорци - ПВЦ Електрична инсталација

modern

modular

solutions

EUROPEAN QUALITY
Transport all WORLD COUNTRIES

Copyright  2018 Inc. All Rights Reserved.

High quality products