МЕТАЛНИ ХАЛИ
1
НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД Произведуваме посакувани од Вас метални хали во рамки на 30 дена со одличен кавалитет и на достапни цени.
Многофункционални модерни и современи модели со различни изгледи, кои слободно може да се користат многу долго време.
Профилите за металните конструкции може да бидат од различни профили, по избор на клиентот. Целостните димензии на конструкцијата исто така може да се растурат брзо и лесно. Од страна на клиетот треба да биде направена основа од бетон. Металните конструкција е мултифункционална, може да се обложи со сендвич панели, поцинкован лим или друг материал.
2
ВНАТРЕШЕН ИЗГЛЕД

modern

modular

solutions

EUROPEAN QUALITY
Transport all WORLD COUNTRIES

Copyright  2018 Inc. All Rights Reserved.

High quality products